Nederlands Polski

Zmiany w prawie pracy po 1 lipca 2015

Zmiany w prawie pracy po 1 lipca 2015

„Odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę”

Zmiany w ustawie o Prawie Pracy i Zabezpieczeniu Społecznym (Wet Werk en Zekerheid).

Jedną z tych zmian to rekompensata dla osób zwolnionych z pracy po 1 lipca 2015 roku.

Tzw. „odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę”.

Generalnie ma obowiązywać zasada, że każdy pracownik, który przepracował u danego pracodawcy co najmniej 2 lata i zostanie zwolniony, będzie miał prawo do odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę. Rekompensata ta będzie dotyczyć także tych osób, które przepracowały u danego pracodawcy minimum 2 lata przy umowie na czas określony, jednak pracodawca nie przedłużył im po tym czasie umowy.

Analogicznie sytuacja się przedstawia dla tych osób, które zostały zatrudnione przez agencję pracy tymczasowej, a to dobra wiadomość dla wielu Polaków, którzy wyjeżdżają do Holandii w celach zarobkowych.

Nowością, która również zostaje wprowadzona jest to, że prawo do odszkodowania za rozwiązania umowy o pracę dostaną również Ci zwolnieni po dwóch latach choroby.

Jakie kryteria należy spełniać, aby mieć prawo do odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę?

Jak już powyżej zostało wspomniane – przede wszystkim trzeba u danego holenderskiego pracodawcy przepracować co najmniej 2 lata, by mieć prawo do odszkodowania z tytułu zwolnienia z pracy. Ponadto:

 •umowa musi zostać wypowiedziana lub rozwiązana z inicjatywy pracodawcy,

 •umowa o pracę na czas określony po upłynięciu tego czasu nie zostanie dalej przedłużona przez pracodawcę,

 •umowa o pracę nie została przedłużona, została rozwiązana bądź wypowiedziana przez pracownika z powodu istotnej winy lub zaniedbania ze strony pracodawcy.

„Odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę” w Holandii nie będzie należało się w przypadku, gdy:

•zwolnienie spowodowane jest osiągnięciem wieku uprawniającego do podstawowej holenderskiej emerytury AOW lub jakiekolwiek innej emerytury,

•zwolnienie jest skutkiem istotnej winy lub popełnienia przewinienia ze strony pracownika,

•pracownik nie ukończył jeszcze 18 lat i czas jego pracy wynosił nie więcej niż 12 h tygodniowo,

•zwolnienie z powodu upadłości firmy lub przyznania jej odroczenia płatności.

Ile wynosi holenderskie odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę?

Holenderskie odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę zależne jest od ilości lat, które przepracował pracownik, jego wieku oraz wynagrodzenia jakie otrzymywał u jednego (tego samego) pracodawcy.

Odszkodowanie można, więc obliczyć wg poniższego wzoru:

 1. Za pierwsze 10 lat pracy przysługuje ok 1/3 miesięcznego wynagrodzenia za każdy przepracowany rok u danego pracodawcy.

 2. Od 10-tego roku odszkodowanie wynosi już 1/2 miesięcznego wynagrodzenia za przepracowany rok.

Jaka jest maksymalna wysokość odszkodowania z tytułu zwolnienia pracownika z pracy?

Maksymalną kwotę odszkodowania, jaką może otrzymać pracownik za rozwiązanie umowy o pracę w Holandii to € 75 000 brutto. Jeżeli wynagrodzenie roczne jest wyższe od podanej kwoty, to maksymalna wysokość odszkodowania równa się kwocie wynagrodzenia rocznego.

facebook