Nederlands Polski

Kierowcy, kierowcy... część 2

W dwunastej edycji Pracusia pisaliśmy m.in. o bezpiecznym i odpowiedzialnym zachowaniu się na holenderskich drogach.

Oprócz tego wspomnieliśmy również o obowiązkach wynikających z przepisów dotyczących rejestracji (krótkiego) pobytu w Holandii oraz o potrzebie uzyskania tzw. BSN (Sofinummer) w wypadku, gdy chcemy w trakcie takiego pobytu podjąć tu pracę. Dzisiaj poruszymy temat, który jest związany z tymi dwoma sprawami. A mianowicie posiadanie oraz poruszanie się po Holandii pojazdami z polskimi rejestracjami, w trakcie pobytu trwającego dłużej niż 4 miesiące.Po takim okresie czasu należy zarejestrować się w Gminnej Ewidencji Ludności (GBA) oraz dokonać rejestracji samochodu w Holandii. Jak wiadomo wielu z nas nie spełnia takowego wymogu, nie dokonuje meldunku i porusza się nadal polskimi pojazdami na terenie Holandii. Rząd holenderski postanowił zająć się tymi problemami i wprowadził, z dniem 1 stycznia 2014 roku, nowy przepis. Regulacja prawna mówiąca o tzw. pojęciu domniemania zamieszkania (woonplaatsvermoeden).

Pojęcie to oznacza, że każda osoba, która przebywała w Holandii dłużej niż 4 miesiące zostaje automatycznie uznana za rezydenta.

Rezydentami są osoby, które są zameldowane w Holandii (lub powinny się zameldować).

Zmiana ustawy ma na celu wyeliminowanie osób unikających opłacania podatku drogowego (Motor Rijtuigen Belasting - MRB), poruszających się w Holandii pojazdami zarejestrowanymi za granicą.

Według znowelizowanej ustawy obowiązek opłacenia podatku będzie biegł od momentu zameldowania lub momentu, w którym zameldowanie powinno zostać dokonane. Oznacza to, że osoby unikające opłacania podatku drogowego będą musiały zapłacić takowy podatek z data wstecz. Dodatkowo Urząd Skarbowy może ukarać takie osoby pokaźną sankcją finansową.

Maksymalna wysokość kary, jaka może zostać nałożona w takiej sytuacji wynosi do €4920,-.
Powyższej przedstawione rozporządzenie jest również powodem, dla którego od początku tego roku pojazdy z polskimi rejestracjami są coraz częściej ściągane z drogi i szczegółowo kontrolowane.

Radzimy zatem dobrze zastanowić się, jeśli chcecie przebywać przez dłuższy okres czasu w Holandii, korzystając w tym czasie z samochodów zarejestrowanych w Polsce!

facebook