Nederlands Polski

Prawo


Uprowadzenie dziecka za granicę - prawa rodziców wg Konwencji Haskiej

W dzisiejszych czasach możemy zaobserwować stale rosnącą liczbę związków i małżeństw zawieranych z osobami innej narodowości. 


Czytaj więcej

Małżeństwa Polsko - Holenderskie

Stale  rośnie liczba małżeństw, zawieranych między osobami różnych narodowości. Powszechnie otwarte granice, proces globalizacji  oraz częściej i odważniej podejmowana decyzja o  zatrudnieniu za granicą, niewątpliwie temu zjawisku sprzyjają. 


Czytaj więcej

Zmiany w prawie pracy po 1 lipca 2015

Zmiany w ustawie o Prawie Pracy i Zabezpieczeniu Społecznym (Wet Werk en Zekerheid).
Jedną z tych zmian to rekompensata dla osób zwolnionych z pracy po 1 lipca 2015 roku.


Czytaj więcej

Płaca minimalna w Holandii

Minimalne wynagrodzenie (brutto) obowiązujące od 1 lipca 2015, stosowane w przypadku 36, 38 lub 40 godzinnego tygodnia pracy.


Czytaj więcej

Doradcy

W związku z pojawiającymi się informacjami w holenderskich mediach, mówiącymi o kolejnych zatrzymaniach nieuczciwych...


Czytaj więcej

Zawsze miej przy sobie kartę VISpas!

Wędkarstwo (sportowe) reguluje holenderska Ustawa o rybołówstwie z roku 1963 (Visserijwet 1963).


Czytaj więcej

Kierowcy, kierowcy...3

W pierwszej edycji pracusia.nl pisaliśmy o posiadaniu oraz poruszaniu się po Holandii pojazdami z polskimi rejestracjami. W niniejszym wydaniu przyjrzymy się jak wygląda sprawa z używaniem polskiego prawa jazdy na terenie Królestwa Niderlandów.


Czytaj więcej

Kierowcy, kierowcy... część 2

W dwunastej edycji Pracusia pisaliśmy m.in. o bezpiecznym i odpowiedzialnym zachowaniu się na holenderskich drogach.


Czytaj więcej
facebook