Nederlands Polski

Informator


Najważniejsze wskazówki dot. bezpieczeństwa nad wodą

W dniach 1-4 sierpnia 2013 roku aż 5 obywateli Polski utonęło w Holandii.


Czytaj więcej

Polskie szkoły w Holandii

W dniu 1 czerwca 1996 roku  powstała organizacja pod nazwą Forum Polskich Szkół w Holandii.

Celem tego stowarzyszenia jest pielęgnowanie i krzewienie języka, kultury i tradycji polskich, głównie poprzez dydaktyczne i organizacyjne wspieranie polskich szkół działających na terenie Holandii.


Czytaj więcej
facebook