Nederlands Polski

Rozmówki - Podróż

Jako, że mamy już wiosnę w pełnej krasie i wielu z Was wybiera się na jakąś ciekawą wycieczkę zaprezentujemy dziś szereg słów i zwrotów, które mogą Wam przydać się w trakcie podróżowania (środkami transportu publicznego):

Jechać– Rijden  - Rejden

Gdzie chcesz jechać? – Waar wil je naartoe rijden? – War wyl je nartu rejden?

Kiedy chcesz jechać? – Wanneer wil je rijden? – Wanier  wyl je rejden?

Chcę jechać do Amsterdamu.– Ik wil naar Amsterdam rijden. –  Yk wyl nar Amsterdam rejden.

Chcę jechać do Amsterdamu jutro rano. – Ik wil morgenochtend naar Amsterdam rijden. –  Yk wyl morchenochtend nar Amsterdam rejden.

Chcę jechać do Amsterdamu dzisiaj wieczorem. – Ik wil vanavond naar Amsterdam rijden.  – Yk wyl fanawond nar Amsterdam rejden.

Chcę jechać do Amsterdamu dzisiaj o siódmej wieczorem. – Ik wil vanavond om zeven uur naar Amsterdam rijden.  – Yk wyl fanawond om zejfen jur nar Amsterdam rejden.

Chcę jechać do Amsterdamu w piątek wieczorem. – Ik wil vrijdagavond naar Amsterdam rijden. – Yk wyl frejdachawond nar Amsterdam rejden.

Gdzie mogę kupić bilet?– Waar kan ik een  ticket kopen? – War kan yk ejn tyket kołpen?

Bilet powrotny – Een retourticket – Ejn returtyket

Bilet w jedną stronę  - Een enkele ticket – Ejn enkele tyket

Chcę kupić bilet w jedną stronę doAmsterdamu. – Ik wil een enkele ticket naar Amsterdam kopen. – Yk wyl ejn enkele tyket nar Amsterdam kołpen.

Poproszę bilet do Amsterdamu i z powrotem. – Een retourticket naar Amsterdam alsjeblieft. – Ejn returtyket nar Amsterdam alstyblift.

Ile płacę? – Hoeveel betaal ik? – Hufil betal yk?

Czy jest jakiś bilet za mniejszą cenę? -  Is er een ticket voor een kleinere prijs? – Ys er ejn tyket fołr ejn klejnere prejs?

Chciałbym mieć miejsce przy oknie. – Ik zou een plaats bij het raam willen hebben. – Yk zał ejn plac bej het ram wylen heben.

Peron -  Perron - Perołn

Pociąg– Trein - Trejn

Autobus – Bus - Bys

Gdzie jest peron numer jeden? – Waar is perron nummer een?  -  War ys perołn nymer ejn?

O której godzinie  autobus odjeżdża? – Hoe laat vertrekt de bus? – Hu lat fertrekt de bys?

Proszę to zapisać – Schrijf dat op, alsjeblieft. – Shrejf dat op, alstyblift.

Proszę napisać, o ktorej godzinie pociąg odjeżdża. -  Schrijf op hoe laat de trein vertrekt, alsjeblieft. – Shrejf op hu lat de trejn fertrekt.

Czy mogę otworzyć okno? – Kan ik het raam openen? – Kan yk het ram ołpenen?

Czy mogę zamknąć okno? - Kan ik het raam sluiten? – Kan yk het ram slajten?

Szukam toalety. –Ik zoek een toilet. – Yk zuk ejn tojlet.

Życzę udanej podróży. - Een fijne reis toegewenst. – Ejn fejne rejs tuchewenst.

facebook