Nederlands Polski

Mija 68 lat od wyzwolenia Bredy przez Polaków

W niedzielę 28 października przyszła pora aby tak jak co roku odwiedzić gościnne miasto Breda. Odwiedziny te były oczywiście związane z 68 rocznicą wyzwolenia Bredy przez Pierwszą Polską Dywizję Pancerną. Uroczystości odbyły się na Polskich Honorowych Cmentarzach Wojskowych (Ginneken i Ettensebaan)

i miały w tym roku dość wyjątkowąoprawę. Wyjątkowa dlatego, że w tym roku obchodzimy nie tylko 120 urodziny Generała Maczka, ale również 70 rocznicę powstania pod jego dowództwem Pierwszej Dywizji Pancernej. Wręcz idealny moment  na posadzenie nowej odmiany tulipana, która w 2013 roku zostanie ochrzczona nazwą – „Generał Stanisław Maczek”. Zasadzenia cebulek na grobie Generała dokonał jego syn– Andrzej, wraz z burmistrzem  miasta Breda Peterem van der Velden.

Obecna na miejscu kompania honorowa Wojska Polskiego oddała salwę ku czci poległych żołnierzy, wzbudzając tym samym małą sensację wśród holenderskich gości, którzy nie byli obeznani z polskimi tradycjami wojskowymi.

Na obchody, oprócz wielu oficjeli przybyło również spore grono potomków żołnierzy 1 Dywizji Pancernej.

W trakcie ceremonii odbyło się uroczyste złożenie wieńców, a dzieci z holenderskich i polskich szkół złożyły kwiaty na grobach poległych. Garstka żyjących jeszcze kombatantów otrzymała gromką owację na stojąco!

-„Oddali swoje życie po to aby nas uwolnić od strasznego   

 i totalitarnego reżimu” - zaznaczył burmistrz Bredy.

- „Bycie tutaj jest dla mnie wielkim zaszczytem” – oświadczył Jan Borkowski (od czerwca br. nowy Ambasador RP w Holandii).

- „Polacy, którzy dziś ciężko pracują w Holandii, przykładają się w ten sposób po raz kolejny do rozkwitu tego kraju”.  Te słowa zostaną na pewno zapamiętane przez grono pracowników E&A obecnych na uroczystościach.

Na zakończenie Pan Ambasador wyraził nadzieję, że tulipan im. General Maczka będzie tak twardej odmiany, jak kiedyś żołnierze Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej.

facebook