Nederlands Polski

Rozmówki - Kryzysowe Sytuacje

W okresie letnim jesteśmy bardziej aktywni, ale też przydarza nam się więcej wypadków, przypadków i sytuacji, w których potrzebujemy natychmiastowej pomocy. Poniżej prezentujemy szereg słów i zwrotów, które mogą Wam się przydać w „kryzysowych” sytuacjach:
 

Pomoc - Hulp - Hylp

Potrzebuję pomocy - Ik heb hulp nodig  - Yk heb hylp nodich

Źle się czuję - Ik voel me slecht - Yk ful me slecht

Czy jest w pobliżu lekarz?  - Is er een dokter in de buurt? -  Ys er ejn dokter yn de bjurt?

Potrzebuję lekarza - Ik heb een arts nodig - Yk heb ejn arc nodych

Proszę zadzwonić po pogotowie- Kunt u een ambulance bellen? - Kynt y ejn ambjulans belen?

Proszę zadzwonić pod numer alarmowy 112 – Kunt u 112 bellen?– Kynt y ejn ejn twej belen?

Szpital – Ziekenhuis - Zikenhajs

Gdzie jest najbliższy szpital?-  Waar is het dichtstbijzijnde ziekenhuis? - War ys het dychtbejzejnde zikenhajs?

Chciałbym się dostać do najbliższego szpitala- Ik wil graagnaar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan - Yk wyl chrach nar het dychtbejzejnde zikenhajs

Policjant– Politieagent - Policiachent

Proszę wezwać policję! - Waarschuw de politie! - Warschjuw de polici!

Skradziono mi dokumenty- Mijn documenten zijn gestolen- Mejn dokjumenten zejn chestołlen

Zostałem okradziony- Ik ben bestolen-Yk ben bestołlen.

Gdzie jest najbliższy posterunek policji?- Waar ishet dichtstbijzijnde politiebureau? - War  ys het dychtbejzejnde policibjuroł?

Chciałbym się dostać do najbliższego posterunku policji - Ik wil graagnaar het dichtstbijzijnde politiebureau gaan – Yk wyl chrach nar het dychtbejzejnde policibjuroł chan

Pali sie! / Pożar!- Brand!- Brand!

Zadzwoń po straż pożarną - Bel de brandweer - Bel de brandwir

Zepsuło mi sie auto - Mijn auto is stuk - Mejn ałto ys styk

Gdzie jest najbliższy mechanik samochodowy?-  Waar ishet dichtstbijzijnde autogarage? - War ys de dychtbejzejnde ałtocharazie?

Bankomat– Pinautomaat - Pynałtomat

Gdzie mogę znaleźć bankomat- Waar kan ik een pinautomaat vinden? - War kan yk ejn pynałtomat fynden?

Czy może pan powtórzyć nazwę ulicy? - Kunt ude naam vande straatherhalen? – Kynt y de nam fan de strat cherchalen?

Proszę to zapisać - Schrijf dat op, alsjeblieft  - Schrejf dat op, alstyblift

Czy mogę jakoś pomóc?- Kan ik u helpen? – Kan yk y helpen?

Bardzo dziękuję za pomoc- Dank u wel voor uw hulp – Dank u wel fołr yw hylp

W tym wydaniu znajdziecie również broszurę informacyjną o zasadach bezpieczeństwa nad wodą, opracowaną przez Holenderską Służbę Ratunkową (Reddingsbrigade Nederland): https://www.reddingsbrigade.nl/

 

facebook