Nederlands Polski

O nas


Misja
Słowo ”Pracuś” jest polskim określeniem osób pracujących chętnie i z wielkim zapałem.  Tytuł ten nawiązuje do etosu pracy, z jakiego słyną Polacy w Holandii. Naszą misją w pierwszej kolejności było pomaganie naszym rodakom w odnalezieniu się w nowej sytuacji na terenie Holandii, informowanie o ważnych dla Polaków miejscach i wydarzeniach  kulturalno-sportowych, o ich prawach oraz obowiązkach w Holandii.

Chcąc dotrzeć do jeszcze większej ilości czytelników stworzyliśmy również wersję cyfrową, która pozwoli nam na wzajemną wymianę myśli i współtworzenie nowego medium dla Polaków, ale również dla naszych niderlandzkich przyjaciół.

Każda gazeta powstaje dla czytelnika, ale rzadko czytelnik może ją współtworzyć... Dlatego też motto: "Dla Was, o Was"

Czym jest “Pracuś”?
“Pracuś.nl” jest kwartalnikiem wydawanym w Holandii, skierowanym w szczególności do polskich emigrantów oraz ich holenderskich kolegów i znajomych. Czasopismo to ukazuje się co kwartał i jest bezpłatnie rozprowadzane poprzez sieć polskich sklepów, na terenie lokacji i obiektów zamieszkanych przez Polaków oraz podczas różnego rodzaju przez nas aktywnie wspieranych i współtworzonych imprez i przedsięwzięć kulturalnych dających możliwość lepszego poznania się nawzajem.

„Pracus.nl” cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród Polonii, ale również wśród wielu holenderskich partnerów biznesowych, gdzie również jest kolportowany.

“Pracuś.nl”  jest jedynym dwujęzycznym (PL/NL) czasopismem, wydawanym od 2010 roku na terenie Królestwa Niderlandów.

Zasięg: ogólnokrajowy

Emisja:  4 x rocznie (luty, maj, sierpień, grudzień) oraz na stronie www.pracus.nl

Nakład: 3000

E-mail: redakcja@pracus.nl

 


facebook