Nederlands Polski

Rozmówki - Święta Bożego Narodzenia

Jako, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i każdy z nas chciałby otrzymać piękną kartkę świąteczną prezentujemy szereg słów i zwrotów, które mogą się przydać podczas zakupywania i wysyłania tychże kartek (na poczcie):

Kartki świąteczne. – Kerstkaarten.– Kerstkarten.

Znaczki.– Postzegels. – Postzejchels.

Pocztówki. - Ansichtkaarten.-  Ansychtkarten.

Gdzie mogę kupić...?- Waar kan ik... kopen? – War kan yk... kołpen?

Szukam sklepu z...?- Ik zoek een winkel met...? – Yk zuk ejn wynkel met...?

Znaczki do Polski. - Postzegels naar Polen. –Postzejchels nar Połlen.

Szukam sklepu gdzie można kupić znaczki. -Ik zoek een winkel waar ik postzegels kan kopen.– Yk Zuk ejn

wynkel war yk postzejchels kan kołpen.

Ile kosztują znaczki do Polski?- Hoeveel kosten postzegels naar Polen?– Chufil kosten postzejchels nar Połlen?

Chcę kupić fajne kartki świąteczne i znaczki. - Ik wil leuke Kerstkaarten en postzegels kopen.– Yk wyl lyłke

kerstkarten en postzejchels kołpen.

Chcę zobaczyć te kartki świąteczne. – Ik wil die Kerstkaarten bekijken. -  Yk wyl di kerstkarten bekejken.

Poproszę te dwie kartki świąteczne? – Mag ik die twee Kerstkaarten? – Mach yk di twej kerstkarten?

Gdzie znajdę pocztę? – Waar vind ik het postkantoor? – War fynd yk het postkantołr?

Chę wysłać te pocztówki do Polski. – Ik wil die ansichtkaarten naar Polen sturen.– Yk wyl di ansychtkarten nar

Połlen stjuren.

Ile płacę za wysyłkę? – Hoeveel betaal ik voor de verzending?– Chufil betal yk fołr de ferzendynch?

Mogę zapłacić? – Kan ik betalen? -  Kan yk betalen?

Dziękuję, do widzenia. –  Dank u, tot ziens. –Dank y, tot zins.

facebook