Nederlands Polski

Kontakt

 “Pracuś”  jest jedynym dwujęzycznym (PL/NL) czasopismem, wydawanym od 2010 roku na terenie Królestwa Niderlandów.

Zasięg: ogólnokrajowy
Emisja:  4 x rocznie (luty, maj, sierpień, grudzień) oraz na stronie www.pracus.nl

Nakład: 3000
E-mail: redakcja@pracus.nl


facebook