Nederlands Polski

Rozmówki - Zakupy

Dzisiaj prezentujemy szereg słów i zwrotów, które mogą się Wam przydać w trakcie robienia zakupów


 

Dzień Dobry.– Goede dag.  - Chude dach.

Szukam sklepu z...?– Ik zoek een winkel met...? – Yk zuk ejn wynkel met...?

Pamiątkami.- Souveniers. – Suwenirs.

Jedzeniem. – Eten. – Ejten.

Ubraniami.– Kleding.– Klejdynch.

Książkami. -Boeken.– Buken.

Gdzie mogę kupić?– Waar Kan ik kopen? – War kan yk kołpen?

Szukam supermarketu. – Ik zoek een supermarkt.– Yk zuk ejn sjupermarkt.

Czy tu blisko jest supermarket? – Is hier een supermarkt dichtbij?– Ys hir ejn sjupermarkt dychtbej?

Gdzie mogę kupić owoce? – Waar Kan ik fruit kopen? – War kan yk frajt kołpen?

Ile to kosztuje? – Hoeveel kost dat?– Chufil kost dat?

Ile kosztuje kilogram jablek? – Hoeveel kost een kilo appels?– Chufil kost ejn kiloł apels?

Ile kosztuje jeden ananas? – Hoeveel kost een annanas?– Chufil kost ejn ananas?

Poproszę dwa kilogram pomarańczy. – Twee kilo sinasappels, alsjeblieft.– Twej kiloł sinasapels, asjeblift.

To wszystko, dziękuję! – Dat is alles, bedankt!– Dat ys ales, bedankt!

Ile płacę? – Hoeveel betaal ik?– Chufil betal yk?

To kosztuje... – Dat kost...– Dat kost...

Naprawdę? – Echt?– Echt?

To jest bardzo drogie! – Dat is heel duur!– Dat ys hijl djur!

To jest za drogie. – Dat is te duur. – Dat ys te djur.

Obniżka cen. – Prijsverlaging. – Prejsferlachynch.

Mogę zapłacić? – Kan ik betalen?– Kan yk betalen?

Poproszę paragon? – Mag ik de bon?– Mach yk de bon?

Dziękuję, do widzenia. – Dank u, tot ziens.– Dank y tot zins.

 

 

 

facebook