Nederlands Polski

XIX Festiwal Polskiej Poezji dla dzieci

Wierszowisko - Festiwal Polskiej Poezji dla dzieci: 24 marca 2019

Festiwal Polskiej Poezji dla Dzieci odbędzie się 24 marca 2019 roku pod tytułem: Podróże małe i duże. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół polonijnych zrzeszonych w Forum Polskich Szkół w Holandii. GDZIE: 
Campuslaan 6, 6602 HX Wijchen. Informacje oraz regulamin: www.wierszowisko.com 

facebook