Nederlands Polski

Kierowcy, kierowcy...3

W pierwszej edycji pracusia.nl pisaliśmy o posiadaniu oraz poruszaniu się po Holandii pojazdami z polskimi rejestracjami.

W niniejszym wydaniu przyjrzymy się jak wygląda sprawa z używaniem polskiego prawa jazdy na terenie Królestwa Niderlandów.Jeżeli mieszkasz obecnie w Holandii, to jeszcze możesz przez pewien czas nadal używać swoje prawo jazdy. Okres zależy od kraju, w którym uzyskałeś prawo jazdy. Po zakończeniu „okresu przejściowego” należy wyrobić  holenderskie prawo jazdy. Można tego dokonać w drodze wymiany starego prawa jazdy na nowe -  holenderskie, lub przystępując do holenderskiego egzaminu.
W niniejszym artykule omówimy zasady jakie obowiązują obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawa jazdy  wydane w Polsce przed 19 stycznia 2013 roku:

Jeżeli posiadasz prawo jazdy, które zostało wydane w Polsce przed 19 stycznia 2013 roku, to możesz  takowe normalnie używać przez 10 lat od daty wydania. Jeżeli prawo jazdy jest starsze niż 9 lat, to możesz jeszcze przez dwa lata jeździć używając tenże dokument (licząc  od pierwszego dnia meldunku w holenderskiej gminie), warunkiem jest oczywiście ważne prawo jazdy.

Przykłady:
 
- Polskie prawo jazdy zostało wydane z datą 15-10-2012. W takim wypadku właściciel może poruszać się z tym prawem jazdy do 15-10-2022 (10 lat od daty wystawienia), o ile ważność prawa jazdy nie upływa wcześniej. Jednakże, jeśli ważność  tego prawa jazdy wygasa w dniu 15-10-2022, to właściciel musi wymienić dokument  przed upływem tej daty.

- Polskie prawo jazdy zostało wydane w dniu 10-03-2010 i jego właściciel zameldował się w Holandii  z datą 10-10-2019. Dokument jest starszy niż 9 lat. Zgodnie z datą wydania tego prawa jazdy, właściciel powinien używać go do dnia 10-03-2020. W tym jednak wypadku właściciel może używać prawo jazdy przez kolejne  dwa lata (od daty meldunku), czyli aż do 10-10-2021.

Prawo jazdy wydane w Polsce po 19 stycznia 2013
 
Jeśli posiadasz prawo jazdy wydane w Polsce po 19 stycznia 2013 to masz prawo używać takiego dokumentu w Holandii przez 15 lat od daty jego wydania. Również tutaj warunkiem jest  ważne prawo jazdy.

Uwaga: Osoby przebywające na terenie Holandii tymczasowo (bez stałego meldunku) nie muszą wymieniać swojego prawa jazdy.

Więcej na ten temat  na stronie RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer – organizacja rządowa zajmująca się ruchem drogowym):

http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Rijden-met-een-buitenlands-rijbewijs.aspx

* Wszystkie wyżej wymienione zasady obowiązują również Holendrów przebywających w Polsce.

facebook