Nederlands Polski

„Trylogia” przełożona na język holenderski


 

„Trylogia” Henryka Sienkiewicza (1846-1916) była pierwszy raz publikowana w latach osiemdziesiątych 19go wieku. Od tego czasu była tłumaczona na 36 języków z całego świata, ale jak dotąd jeszcze nigdy w całości na język Holenderski. W zeszłym roku się ukazało się to 37.  „brakujące” tłumaczenie, które powstało przede wszystkim z chęci tłumacza aby umożliwić swoim dzieciom i wnukom w Holandii przeczytanie tego wspaniałego dzieła.

W dniu 24 marca 2017 odbył się promocyjny wieczór na ten temat w ambasadzie RP w Hadze, zorganizowany przez Polsko-Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne przy współpracy ambasady. Tłumacz, Michał Rozdeiczer - Kryszkowski, przedstawił prezentację, (szczególnie obecnym Holendrom) tłumacząc miejsce, jakie Trylogia zajmuje w Polskiej literaturze i w sercach Polaków, a także historyczne tło w momencie pisania Trylogii oraz w siedemnastym wieku, w którym rozgrywa się akcja powieści. Obecna była też prawnuczka Sienkiewicza, która specjalnie na tę okazję przyjechała do Holandii.

Polakom wiadome jest, że Sienkiewicz napisał Trylogię by rodakom, żyjącym pod zaborami, dodać otuchy – „dla pokrzepienia serc”. Wydanie tego tłumaczenia jest realizowane w małym nakładzie. Włączona jest mapa Polsko-Litewskiej Republiki Dwóch Narodów z 17go wieku, z zaznaczonymi miejscami omawianymi w książce. Poza tym jest krótki opis organizacji państwowej, jako republiki z królem i sejmem na czele. Wiele odnośników objaśnia użyte nazwy czy historyczne fakty, oraz użyte inne języki jak łacina, ruski czy turecki.

Tłumaczenie składa się z 8 części:

Ogniem i Mieczem część 1            - 420 stron

Ogniem i Mieczem część 2            - 408  stron

Potop część 1 i 2                           - 428  stron

Potop część 3                                - 300 stron

Potop część 4                                - 224 stron

Potop część 5 en 6                        - 379  stron

Pan Wołodyjowski część 1 i 2       - 326 stron

Pan Wołodyjowski część 3            - 223 stron

CAŁOŚĆ:                                        2708 stron

Zainteresowani mogą zamówić egzemplarz Trylogii przez email:  m.rozdeiczer@upcmail.nl

Koszty zakupu: €65,- plus koszt przesyłki (w Holandii €7,-). 

facebook