Nederlands Polski

Rozmówki Holendersko – Polskie

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi przedstawiamy słówka i zwroty,

które mogą się przydać w tym okresie:

 

Wielkanoc- Pasen - Pasen

Jutro jest Wielkanoc- Morgen is het Pasen - Morchen ys het Pasen

Radosnych Świąt Wielkanocnych!- Vrolijk Pasen! - Frołlejk Pasen!

Środa popielcowa (popielec)- Aswoensdag - Aswunsdach

Popiół- As - As

Posypywać głowę popiołem- Hoofd met as bestrooien - Chołfd met as bestrołjen

Niedziela palmowa- Palmzondag - Palmzondach

Palma wielkanocna- Paaspalm - Paaspalm

Wielki Piątek- Goede vrijdag - Chude frejdach

Niedziela Wielkanocna- Eerste Paasdag - Irste Paasdach

Poniedziałek wielkanocny- Tweede Paasdag - Twejde Paasdach

Wielki tydzień- Goede Week - Chude wejk

 

Chrześcijaństwo- Het Christendom - Het Chrystendom

Chrześcijanin- Christen - Chrysten

Jezus Chrystus- Jezus Christus - Jejzys Chrystys

Krzyż- Kruis - Krajs

Ukrzyżowanie- Kruisigen - Krajsychen

Zmartwychwstanie- Verrijzenis - Ferrejzenys

Przemówienie papieża– Toespraak Paus - Tuspraak Pałs

 

Świętowanie- Viering - Firyngh

Tradycja- Traditie - Tradici

Zachowywanie tradycji- Het behoud van tradities - Het bechałd fan tradicis

Tradycyjne potrawy- Traditionele gerechten - Tradicjonejle cherechten

W czasie Wielkanocy gotujemy tradycyjne polskie potrawy- Tijdens Pasen koken wij traditionele Poolse gerechten - Tejdens Pasen kołken wej tradicjonejle Połlse cherechten

Nakrywać do stołu-Tafel dekken - Tafel deken

Śniadanie wielkanocne- Paasontbijt - Paasontbejt

 

Zajączek wielkanocny- Paashaas - Paaschaas

Pisklę- Kuiken - Kajken

Kurczę- Kip - Kyp

Baranek- Lammetje - Lammecie

Pisanka- Paasei - Paasej

Ozdabianie pisanek- Paaseieren versieren – Paasejren fersiren

Czekoladowe jajka- Chocolade-eitjes - Szokoladeejcies

Jajko niespodzianka- Verrassingsei - Ferrasyngsej

Czekoladowy zając- Chocoladehaas - Szokoladechaas

Szukanie pisanek- Paaseieren zoeken - Paasejren zuken

Chowanie pisanek- Paaseieren verstoppen - Paasejren ferstopen

facebook