Nederlands Polski

Dla podróżujących

Przed nami zima i jak co roku powraca pytanie: jak to jest z tymi oponami zimowymi? Czy są one obowiązkowe? Czy ten obowiązek obejmuje wszystkie państwa europejskie? Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości i wyraźnie określić, jak to obecnie wygląda, zamieszczamy mapkę, na której zaznaczono, gdzie obowiązek stosowania opon zimowych występuje, a gdzie go nie ma.

facebook